Coral propagation Eco project

โครงการฟื้นฟูแนวปะการังอย่างยั่งยืน

แนวปะการังเป็นระบบนิเวศน์ที่มีความหลากหลายที่สุดในโลก เป็นถิ่นที่อยู่อาศัย

หลบภัยและขยายพันธุ์แก่สัตว์ทะเล แนวปะการังจึงเป็นสิ่งที่เราควรให้ความสำคัญอย่างยิ่ง

แต่สุขภาพแนวปะการังทั่วโลกกลับอยู่ในสถานการณ์ที่น่าเป็นห่วง บางแห่งอยู่ในขั้นวิกฤต

ทางออกหนึ่งของปัญหานี้คือ การอนุรักษ์ เผยแพร่ให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวปะการังแก่

นักประดาน้ำ ผู้ประกอบการ ชาวประมงรวมทั้งชาวบ้านที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับทะเลและชายฝั่ง

วัตถุประสงค์หลักของโครงการ

เพื่อการบำบัดฟื้นฟูปะการังที่ได้รับความเสียหาย

โดยไม่ใช่การสร้างแนวปะการังขึ้นมาใหม่ในพื้นที่ที่พวกมันไม่ได้อยู่อาศัยมาก่อน

โดยนักประดาน้ำในโครงการจะเก็บชิ้นส่วนที่แตกหักของปะการังด้วยความระมัดระวัง

มายึดติดกับหินที่พบในบริเวณเดียวกัน นำมาอนุบาลฟื้นฟู จนปะการังเติบโต

 

มีความแข็งแรงพอจึงนำไปวางที่แนวปะการังเดิม โดยในกระบวนการนี้จะไม่ใช้วัสดุที่ไม่เป็นธรรมชาติ เช่น

ท่อพีวีซี พลาสติก หรือปูนซีเมนต์ เป็นต้น ในการยึดติดประการัง

ด้วยทีมบีบี มีครูสอนดำน้ำ ไดฟ์มาสเตอร์ ได้รับการฝึกอบรมหลักสูตรนี้

ต่างมีความพร้อมที่จะถ่ายทอดความรู้สู่ผู้ที่สนใจ

เพระเรามีโครงการอนุบาลฟื้นฟูแนวปะการังทั้งที่เกาะช้าง,เกาะหมากและเกาะกูดอีกด้วย

รายระเอียดของหลักสูตรโครงการ

- อบรมเชิงปฏิบัติการใน 1 วัน

หลักสูตรนี้ จะให้ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับปะการัง รวมทั้ง อนุรักษ์ การแพร่พันธุ์ และอนุบาลปะการัง

เราจะมีภาคปฏิบัติบนชายหาดหรือบนเรือ เพราะฉะนั้นจะไม่มีการดำน้ำลึก

ผู้ที่สนใจเข้าร่วมหลักสูตรนี้ไม่จำเป็นต้องมีบัตรรับรองการดำน้ำลึก

- หลักสูตร 2 วัน

หลักสูตรนี้จะให้ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับ แนวปะการัง และแนวทางการฟื้นฟูแนวปะการังที่อยู่บริเวณนั้น

ในวันแรกนั้นจะเป็นส่วนของภาคทฤษฎี ในวันที่สองจะเป็นภาคปฏิบัติทางทะเล จะออกไปดำน้ำลึก

เพื่อฟื้นฟูเศษปะการังและนำไปอนุบาลในจุดที่กำหนด

- หลักสูตร 7 วัน

โดย 2 วัน เป็นภาคทฤษฎี และ 5 วันภาคปฏิบัติ

หลักสูตรนี้เป็นการเรียนรู้อีกขั้นสำหรับการขยายพันธุ์,การดูแลพ่อแม่พันธุ์ปะการัง และ แหล่งอนุบาลปะการัง

สำหรับหลักสูตรนี้จะไม่ได้มีแค่การเรียนรู้ฟื้นฟูอนุบาลปะการังเท่านั้น แต่คุณจะมีส่วนร่วม

ในการปลูกและซ่อมแซมปะการังในบริเวณรอบๆเกาะต่างนี้ด้วย

- หลักสูตร อีโค่ ไดฟ์มาสเตอร์ฝึกหัด ใช้เวลา 2 เดือน

ปกติหลักสูตรนี้จะใช้เวลา 4-6 สัปดาห์ แต่สำหรับผู้ที่ชื่นชอบ "โครงการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม"

เราก็จะเพิ่มเติมในส่วนของ โครงการปะการังเข้าไปอีก 2 อาทิตย์ สำหรับภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ

ซึ่งผู้เรียนจะได้เรียนรู้ทั้งหมดเกี่ยวกับโครงการ ทั้งการอนุรักษ์ แพร่พันธุ์

อนุบาลเศษปะการังที่ได้รับความเสียหายจนมีความพร้อมแล้วจึงนำไปวางในแนวปะการังเดิม

ซึ่งส่วนที่เพิ่มเติมนี้ ขึ้นอยู่กับความสมัครใจของผู้เรียนเอง หลักสูตรพิเศษนี้จะช่วยให้ผู้เรียนเป็น

ไดฟ์มาสเตอร์มืออาชีพที่มีจิตสำนึกที่ดีต่อแนวปะการังและสิ่งแวดล้อม" ต่อไปในอนาคต